Tag Archives: کلوزت روم کوچک

طراحی کلوزت روم یا اتاق لباس

طراحی کلوزت روم - مجموعه نوآن

طراحی کلوزت روم یا اتاق لباس در گذشته تنها برای خانه های لوکس و اشرافی طراحی می شد ولی امروزه به یکی از ملزومات هر خانه ای تبدیل شده است . اتاق لباس یا واکینگ کلوزت یک اتاق پر از کمد دیواری ، آینه های قدی و قفسه برای گذاشتن انواع لباس ، کفش ، […]